【HR】iapp倒计时跳转

天天在干嘛   ·   发表于 2021-3-11   ·   IAPP

很简单,需要一个文本和新的iyu界面

添加一个文本

在添加一个iyu界面(记住界面名字)
然后点击载入事件

这样就好了
代码如下

sss jump=false
s num=5
//秒数
t()
{
w(num>0&&sss.jump==false){
s-(1,num)
ufnsui(){
us(1,"text",num)
//这里的1是文本的ID
}
f(num==0){
ufnsui(){
uigo("1.iyu")
//这里写需要跳转的页面
end()
}
}
stop(1000)
}
}

点击运行就可以开始倒计时了
7 Reply   |  Until 2021-3-17 | 871 View

py2815
发表于 2021-3-11

0&&是什么意思?

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

诺基亚tony
发表于 2021-3-11

支持点击跳转不会再跳转?

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

143242
发表于 2021-3-11

热门更新[玫瑰]

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

wa684572
发表于 2021-3-15

非常好用,感谢楼主分享[玫瑰][玫瑰]

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

癫总
发表于 2021-3-15

[汗][汗][汗]

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

24784360
发表于 2021-3-16

非常实用,感谢楼主分享[滑稽]

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

794229345
发表于 2021-3-16

移除热门[玫瑰]

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容
LoginCan Publish Content